Par mums
Latvijas Komersantu šķīrējtiesa ir nevalstiska organizācija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus juridisku un fizisku personu starpā, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas.

Šķīrējtiesa dibināta 2007.gada 17.oktobrī, taču šajā laikā šķīrējtiesā ir izskatītas jau vairāk kā 90 lietas, kas apliecina to, ka šķīrējtiesas personāls un šķīrējtiesneši ir pietiekami pieredzējuši un zinoši, lai objektīvi varētu izšķirt visus strīdus, kuru risināšana pakļauta šķīrējtiesai.

Strīdu izšķiršana Latvijas Komersantu šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību, kā arī ievērojot Civilprocesa likuma D daļas nosacījumus.

Latvijas Komersantu šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas Komersantu šķīrējtiesā. Skat. sadaļu Klauzula.

Uzņēmēju un privātpersonu strīdu nodošana izšķiršanai Latvijas Komersantu šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības:
Kontakti
Latvijas Komersantu šķīrējtiesa
Rīgas iela 9-3, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64221818 vai 26322000
Elektroniskais pasts: info@nolemums.lv
  • lietas nozīmē izskatīšanai ne vēlāk kā pēc 30 dienām no lietas iesniegšanas dienas Latvijas šķīrējtiesā;
  • lietas var tikt skatītas rakstveida procesā, kas nozīmē, ka lietas dalībniekiem nav obligāti jātērē laiks tiesas sēžu apmeklēšanai vai pārstāvju algošanai;
  • process ir vienkāršāks un ātrāks nekā valsts tiesā, turklāt šķīrējtiesas spriedums nav pārsūdzams un par to nevar iesniegt protestu;
  • šķīrējtiesas process ir konfidenciāls.
© 2008 — Latvijas Komersantu šķīrējtiesa
Dizains un realizācija: pc-serviss.com